BİR ÇATININ DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞI NEREDEN ANLAŞILIR?

BİR ÇATININ DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞI NEREDEN ANLAŞILIR?

BİR ÇATININ DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞI NEREDEN ANLAŞILIR?

Deprem gibi doğal afetlerin hayatımızı ne denli etkilediğini uzun yıllardır görmekteyiz. Deprem anında güvende olabilmek için kullandığımız tüm yapılarda temelden çatıya kadar yapılan her bölümünde dikkatli projelendirme ile inşa edilmesi gerekmekte. Bu sebeple depreme karşı dayanıklı bina haline getirebilmek bina yapım aşamasında kullanılan malzemeler, kaliteleri ve teknikleri oldukça önem arz etmektedir.

Kullanılan yapının çatısı tehlike arz ettiği durumlarda, sadece kullananlar için değil tüm sokak için de büyük bir tehdit oluşturur. Çatıların üzerinde yer alan su depoları, çanak antenler, güneş enerjisi, baz istasyonları büyük bir tehlike arz etmektedir

Usulüne uygun olarak yapılan, daha sonra deforme olan çatı kiremitleri de aynı şekilde kontrol edilmelidir. Bu tür durumlarda yapı denetim firmalarının kontrolü ve belgelendirmesi şart olmaktadır. Depreme dayanıklılık belgesi olmayan izinsiz, plansız ve bilgisizce yapılan bu tür yapılar doğal afetler karşısında   üzerinde bulundukları yapı ve çevredekiler için ciddi sonuçlar doğurur.

Çatı üzerinde yer alan ek malzemelerin, mevcut çatının taşıyıp taşımama durumu incelenmelidir.  

Çatı üzerinde yer alan ilave yükler azaltılmalıdır.

Bu konuda uzmanlaşmış kişi ve kurumlar tarafından ölçümler yapılarak izin belgesi alınmalıdır.

Çatıların depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için en baş yapım aşamasında yapının tipine göre mimar veya mühendis tarafından hesaplanarak yapıldığından, kullanılan malzemelerin projeye uygunluğundan emin olunmalıdır.

Çatının Dayanıklı Olduğunu Nereden Anlarım?

İklim şartları değerlendirildiğinde fazla kar birikmesi yaşayan, fazla rüzgar ve yağmur alan çatılarda daha fazla deformasyonlar olmaktadır.

Bağlantıları iyi yapılmamış çatılarda kar, deprem, rüzgar, lodos gibi durumlarda çökme, kiremitleri de kırılmalar meydana gelmektedir.

Tavan ya da yan duvarlardan düşen ufak sıva parçaları çatıların dayanıklılığının göstergesidir.

Dışardan bakıldığında çatı üzerinde oluşan yamulma ve eğilmeler çatıda sorun teşkil edecektir.

Çatıda zaman içerisinde çökme, üzerine çıkıldığında yaşanacak sallantılar en ufak bir deprem anında kiremitlerin aşağıya kaymasına neden olacaktır.

Çatının üzerinde oluşan kaymış ya da kırılmış kiremitler problem yaratır.

Dışarıdan bakıldığında çatı altı tabanları ve duvar diplerinde oluşan çatlamalar, şu akıntıları risk teşkil eder.

Tüm doğal afetlere karşı çatıların yılda bir kez bakımını yaptırmanızı tavsiye ederiz. 

Top