ÇATI KAPLAMADA YÜK HESABI

ÇATI KAPLAMADA YÜK HESABI

ÇATI KAPLAMADA YÜK HESABI

Çatı bir evin ya da kurulacak olan alanın en üst planını oluşturduğundan dolayı kaliteli olması ve yük hesabı yapılarak işe başlanması gerekir. Çatı kaplamalarında yük hesabı yapılırken iskelet sisteminin taşıyabileceği bir sistem inşa edilmelidir.

Çatı kaplamalarında iskelet sisteminin belirlenmesinde yük hesabı yapılması çok önemlidir. Çatının taşıyabileceği ya da taşıması gereken yük miktarı belli ise ona göre bir iskelet oluşturulur ve bu sayede çökme ya da yıkılma ihtimali en aza indirilir. Çatıların maruz kaldığı bazı yükler mevcuttur. Bunlar;

Hareketli yükler: Kar ya da yağmur sularının biriktirdiği ağırlıklar, rüzgar basıncı gibi sorunlardan dolayı oluşan yüklere hareketli yükler denir ve bunun ne zaman geleceği bilinmez.

Hareketsiz yükler: Bu yükler ise çatı yapımında kullanılmakta olan malzemelerin ağırlığıdır. Çatının malzemesi ne kadar ağır olursa iskelet sistemi ve taşıması gereken yükte o kadar artacaktır.

Çatı yapımına başlanmadan önce bir proje belirlenir. Bu proje çatının yapımında en dikkat edilmesi gereken şeylerden biridir. Proje belirlenirken çatının eğimi, hareketli ve hareketsiz yüklerin miktarı, çatının yalıtım malzemesi ağırlığı gibi durumlar belirlenip ondan sonra çatının iskeleti oluşturulur. Çatı iskeleti oluşturulduktan sonra çatı kaplaması yapmak basit bir iştir. Önemli olan çatıyı taşıyacak olan iskeletin sağlamlığı ve yükünün doğru belirlenebilmesidir.

Çatının bulunacağı bölgenin eğimi, iklim şartları ve müşterinin istediği her şey özenle belirlenmeli ve projeye yansıtılmalıdır.

Top