BEŞİK ÇATI SİSTEMLERİ KURULUMU

  BEŞİK ÇATI SİSTEMLERİ KURULUMU

  BEŞİK ÇATI SİSTEMLERİ KURULUMU

 Yapılan yapının en üst bölümünü her türlü hava koşullarından koruyan yapıya çatı denir. Çatı, yapının hangi amaçla kullanıldığına göre, yapının konumu, mimarisi gibi özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; her yıl kışların çok sert geçtiği bölgelerde çatılarda biriken kar yığınları sonrası çökme meydana gelen birçok yapı vardır. Bu olayların önlenmesi için Bitlis gibi kışın çok yağış alan bölgelerdeki çatılar, kar yığınlarının çatı üzerinde birikmesini engellemek için eğim oranı olmalıdır ve dayanıklı malzemelerden üretilmelidir.

En çok kullanılan çatı modelleri beşik çatı, kırma çatı ve düz çatı modelleridir. Çift yüzeyli çatı olarak da adlandırılan beşik çatı modeli, iki yönlüdür ve her iki yüzü de kiremitleri birbirine bağlayıp kiremitlerin çatıya sabitlenmesini sağlayan mahya ile bağlıdır. İki yöne de eğimli olan bu çatının ön ve arka duvarları kalkan duvar ile kapatılır. Kalkan duvar, en üst kısmı beşik çatı ile örtülü bir yapının mahyaya dik gelen duvarındaki üçgen bölüme verilen bir isimdir. Bu çatı modeline beşik çatı denmesinin nedeni tersten bakıldığında beşik gibi görünmesidir. Beşik çatı modelinde eğimin fazla alınması durumunda çatı katları gibi çatı arasından yararlanma imkânı doğar.

  Genellikle dikdörtgen planlı yapılarda, ahır, garaj gibi yerlerde kullanılır. Çok yüzeyli çatı da denilen, yüzeylerinin dört yöne de eşit eğimi olan kırma çatı, maliyeti düşük ve yapımı kolay olan tek yüzeyli sundurma çatı, beşik yada kırma çatılarının iki ayrı eğimde uygulanmış hali olan masard çatı, genellikle daire veya çokgen şeklinde kullanılan kule çatı, beşik ve sundurma çatılarının birlikte uygulanması ile ortaya çıkan set çatı gibi kullanım alanlarının farklılık gösterdiği, örneklerini çoğaltabileceğimiz birçok çatı çeşidi mevcuttur. Bu çatı çeşitlerini birbirinden ayıran en büyük özellik yüzey sayılarının farklı olmasıdır. Bütün çatı türlerinde aranan ortak özellik dayanıklılık ve dayanıklılığın getirdiği güvendir. Dayanıklılık başarılı mimarlar ve kaliteli yapı malzemeleri ile sağlanır. Çatılar yapılırken çoğunlukla ahşap malzemeler kullanılsa da işyeri, garaj, fabrika vb. gibi yapıların çatılarında dayanıklılık sağlamak için çelik çatılar tercih edilir. Çatılara doğal koşullara dayanıklılık için uygun eğimler verilerek estetik görüntünün de sağlanması gereklidir.

Top