ÇATI SİSTEMLERİ ÇEŞİTLERİ

ÇATI SİSTEMLERİ ÇEŞİTLERİ

ÇATI SİSTEMLERİ ÇEŞİTLERİ

Binaların en üst kısmında yer alan ve olumsuz tüm hava koşullarına karşı binanızı koruyan yapıya çatı denir. Çatı yapımı sırasında pek çok malzeme kullanılır ve birbirinden farklı malzemelerinin birleşiminde çatı yapımı gerçekleşir. Çatıyı oluşturan malzemelerin arasında ısı yalıtım katmanı, taşıyıcı, su yalıtım katmanı, buhar kesici, çatı kaplama malzemeleri ve havalandırma katmanı yer alır. Birbirinden farklı malzemelerden oluşan çatılarda farklı çatı sistemleri çeşitleri vardır. Bunlar şu şekilde çeşitlenir:

  • Eğimlerine göre çatı sistemi
  • Taşıyıcı Malzemeye (Konstrüksiyonlarına) göre çatı sistemi
  • Örtü Malzemesine göre çatı sistemi
  • Eğimlerine Göre Çatı Sistemleri

Eğimlerine göre çatı sistemlerinde, eğimli çatılar iki farklı kategori olarak ayrılır. Bunlardan biri 3:12 \ az eğimli; 4:12- 12:12 \ orta ve yüksek eğimli çatı sistemidir.

 

Çatı Sistemlerinde Eğimin Önemi

Çatı eğimi çatı sistemlerinde çok önemlidir. Burada çatının kaplama malzemesinin seçiminden, saçak ve altlıklarda sızdırmazlığı sağlamak adına gereken tüm önlem koşullarını ve rüzgârı etkiler. Az eğimi olan çatılarda sürekli olarak çatı mebranı ya da rulo kullanılması gerekirken, 3:13 eğime sahip çatı eğimlerinde ise sac malzemeleri ya da bitümlü çatı pulları tercih edilebilir. Eğimli çatının kullanımında yağmur suyu en kolay şekilde saçakta bulunan oluklara akar. Eğimli çatıların katmanları ise şu şekildedir: Örtü altı kaplaması, çelik mertek ya da ahşap; çelik kiriş ya da ahşap; iskelet döşemesi ve âşıklar, çelik makasa ya da ahşap.

 

Örtü Malzemesine Göre Çatı Sistemi

Örtü Malzemesine çatı sistemleri ise 4’e ayrılır. Çatı örtüleri en eski uygulanan çatı sistemi uygulamasıdır. Çatı örtüleri, kiremit çatı örtüleri, metal panel çatı örtüleri, Arduvazlı Bitümlü, Bitümlü Levhalar olarak dörde ayrılır.

Kiremit çatı örtüsü en eski uygulamadır. Kiremitin kullanımın uzun ömürlü olmasının yanı sıra buhar ve nem geçişine engel olması, güneş ısı yalıtımını sağlaması gibi özellikleri ile en çok tercih edilen çatı çeşididir. Bir diğer örtü çeşidi olan metal panel çatı örtüsü ise üretildiği geometri ve metale göre isimlendirilir. En çok kullanılan metaller saç ve alüminyumdur. Alüminyumun tercih edilmesinin nedeni korozyana karşı dayanıklı olmasıdır. Ayrıca boya ihtiyacı da yoktur. Ancak fazla rüzgâr gören yerlerde tercih edilemez çünkü saca göre yırtılma ihtimali daha fazladır. Bir diğer seçenek olan Arduvazlı bitümlü örtüler ise bitümlü membranların arduvazla kaplanması ile yapılır. Bitümlü membranların UV ışınlarına karşı dayanıklılığı azdır. Kayağan taşının işlenmesiyle ise arduvaz elde edilir. Bitümlü levhalar ise organik olan levhaların bitümle emdirilmesi sonucu elde edilir. Bu levhalarda bulunan sinüs eğrisinin geometri şekli su tahliyesini sağlar ve bu yöntemle levhanın taşıma kapasitesi de artar.

 

 

 

Estetik ve Dayanıklılık

Taşıyıcı Malzemeye göre çatı sisteminde ise çelik konstrüksiyonlar kullanılır. Büyük yapılarda çelik konstrüksiyon beton yapılarda bulunmayan avantajları sağlayan teknolojik bir sistemdir. Çelik çatı sistemlerinde önüne geçemeyeceğiniz doğa olayları, deprem ve büyük mal ve can kayıplarının yaşanabileceği olaylarda önlem için en yüksek dayanıklılığın sağlanması ve bunun yanı sıra kaplamada estetiğin de var olmasını sağlar.

Top