Çatı Ve Cephe Sistemleri

Çatı Ve Cephe Sistemleri

Çatı Ve Cephe Sistemleri


Çatı ve cephe sistemleri ortamlarımızın daha güvenilir ve yaşanabilir halde olması için önemlidir. Güvenilir bir yaşamın ardında, sağlam yapılar bulunur. Sağlam yapıların oluşturulması için kullanılan malzeme ve malzemenin kullanıldığı alanda önem taşır. Roof Çelik Çatı’da sektörde bulunan çatı ve cephe sistemlerinin açığını kapatmak adına çalışmalar yapmaktadır.

Çatı Nedir?
Yaşam alanlarımızın dış etmenlerden korunmasını sağlamak için çeşitli inşaat malzemeleri ile oluşturulan yapılarımızın önemli parçalarıdır.

Çatı Çeşitleri

Teras Çatı: Teras çatılarda su yalıtım katmanının ısı tutucunun altında olduğu sıcak çatı türüdür. Teras çatıda ısı tutucunun al-tında olan su yalıtım katmanı klasik düz çatılarda ısı tutucunun üstündedir. Teras çatının oluşturulabilmesi için kapalı gözenekli ve suda ıslanmayan ekstrüde polistren malzemenin ortaya çıkması gerekmiştir.

Soğuk Çatı: Eğimli ya da az eğimli bir çatıda örtü konstrüksiyonu ile taşıyıcı konstrüksiyon arasında havalandırmayı sağlayan bir hava yastığının bulunduğu iki katmanlı bir çatı türüdür. Bu çatıda alttan gelen su buharı döşeme ve ısı tutucuyu geçerek hava yastığı yoluyla dışarı atılır ve buhar kesici gerekmez.

 Sıcak Çatı: Çatıyı oluşturan tüm katmanların belirli bir sıra ile sıralandıkları bu tür çatıda, taşıyıcı, koruyucu katmanlar, arasında bir hava yastığı olmaksızın tek bir kabuk halinde oluşturulur.

Hava Yastığı: Özellikle soğuk çatılarda taşıyıcı konstrüksiyon ile örtü konstrüksiyonu arasında bulunan ve alttan gelen su buharının dışarı atılmasına olanak veren katmandır.

Bırakma Kirişi: Soğuk bir çatıda, üzerine mesnetten en fazla 1,0 m uzaklıkta dikme oturtulan ve eğilmeye çalışan kiriştir. Bırakma kirişi bir makasın öğesi değildir.

Tek Yüzeyli Çatı: Yüzeyi tek bir eğik düzlemden oluşan çatı şeklidir.

Beşik Örtüsü Çatı: İki eğik düzlemin bir mahyada ara kesit olarak kesiştikleri çatı biçimidir. Mahya, genelde yatay olur. Çatı, mahyaya dik doğrultuda iki kalkan duvarı ile sonuçlanır.

Kırma Çatı: Kare ya da dikdörtgen planlı bir binada, aynı eğimde dört eğik çatı yüzeyinden oluşan ve bu çatı yüzeylerinin bir biri ile 45°Ilik açılarla kesiştiği, çepeçevre olukları aynı kota olan çatı şeklidir.

Mansard Çatı: Kırma çatı benzeri ancak, her çatı yüzeyi farklı eğimde iki ayrı yüzeyden oluşan ve böylece çatı arasını kullanma olanağı sağlayan çatı şeklidir.

Tonoz Çatı: Yatık, yarı silindir biçimli bir kemerin ötelenmesi ile elde edilen çatı biçimidir.

Kubbe Çatı: Dörtte bir dairenin düşey yarı çapı etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan yarım küre biçimli çatı şeklidir.

Şed Çatı: Testere dişi şeklinde düşey ve eğik yüzeylerin yatay ara kesitler yaparak oluşturduğu çatı şeklidir. Büyük alanların ışık sağlanarak örtülmesinde kullanılır.

Külah Çatı: Silindir, kare ve çokgen prizma biçimindeki kule ve minarelerin çatı şeklidir. 

Top