KIRMA ÇATI MODELLERİ

KIRMA ÇATI MODELLERİ

KIRMA ÇATI MODELLERİ

Çatı, bir yapının en üst kısmında yer alan yapıyı atmosferik etkilere karşı koruyan(yağmur, kar, güneş, dolu gibi), yağış yüklerini taşıyabilecek kapasitede tasarlanan genellikle kiremitlerle izole edilen bir yapı elemanıdır. Çatı tipinin belirlenmesinde çatının yapılacağı yapının, konumu ve mimarisi en önemli etkendir. Bu etmenler tasarım sürecinde uyulması zorunlu etmenlerdir. Çatının taşıyıcı sistemi veya örtünün hangi malzemeden yapılacağı ise mimarın tercihine bağlıdır. Birçok farklı çatı modeli mevcuttur. Genel olarak çatıları tanırsak; beşik çatı, çatıların iki yöne doğru kırılarak oluştuğu modeldir. Tersten bakıldığında beşik şeklinde görülür. Mansard çatı, kırma çatı ile benzerlik gösterir ancak her çatı yüzeyi farklı eğimde iki ayrı yüzeyden oluşur böylelikle çatı arasını kullanma imkanı doğar. Başka bir çatı türü olan teras çatı ise su yalıtım katmanının ısı tutucunun altında olduğu sıcak çatı türüdür. Bu çatı türleri dışında ihtiyaç ve kullanım alanına göre değişen, birçok farklı çatı türleri bulunur. Özellikle şık görüntüsü ile villa tipi evlerde

kullanılan kırma çatıya göz atalım.

 

Kırma çatı, kare veya dikdörtgen planlı yapılarda kullanılan, aynı eğimde dört çatı yüzeyinden oluşan ve bu çatıların 45 derece eğim ile birleştiği çatı çeşididir. Kırma çatı dikdörtgen ve kare yüzeylerin ikisinin de birleşmesiyle oluşturulabilir. Bu sıklıkla karşılaşılan çatılara birleşik(mürekkep) çatı da denilir. Bunun en güzel örneği tek çıkıntılı birleşik kırma çatı modelidir. Başka bir kırma çatı modeli olan çift çıkıntılı kırma çatı modeli gibi, çatının yapılacağı yapının ihtiyacına göre farklı kırma çatı modelleri mevcuttur.

 

Ülkemizde en çok tercih edilen çatı çeşitlerinden biri olan kırma çatının çizimi için öncelikle eğer dört adet yüzey oluşturulacaksa çatı planı içinde dört farklı yüzey planı yapılır. Kırma çatı planı içinde oluşturulan yüzeyler çeşitli bilgisayar programları ile birlikte birleştirilir ve gerekli testler yapılır. Test işlemlerinden olumlu sonuçlar alındıktan sonra, çatı planları ve en üst katların planları incelenerek eksen çizgilerinin hesapları yapılır. Eğer bu işlemde de sorun ile karşılaşılmazsa kırma çatı çizimi tamamlanmış olur.

Top